Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! Read the story

Magyarországon a fiúkat ritkán tekintik a szexuális kizsákmányolás áldozatainak és magukat is ritkán tekintik annak

“Valami kínos és kellemetlen dolognak tartottam.”

Olvasd el a teljes jelentést

Az ECPAT International legújabb jelentése a fiúk Magyarországon történő szexuális kizsákmányolásával foglalkozik, és feltárja, hogy a férfiassággal kapcsolatos hiedelmek és normák hogyan teszik ki a fiúkat a szexuális zaklatás és kizsákmányolás veszélyének, és hogyan hallgattatják el őket, ha valami mégis történik velük.

Az ECPAT negyedik jelentése a Global Boys Initiative keretein belül Dél-Koreát Sri Lankai, és Thaiföldet követve azt tárja fel, hogy milyen tényezők veszélyeztetik a magyar fiúkat a szexuális kizsákmányolás áldozatává válásában, hol vannak hiányosságok az ország áldozatsegítő rendszerében, és min kell változtatni. Az ECPAT egyik legújabb tagszervezetével, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen, 2021 folyamán úttörő kutatást végeztünk, ami a fiú gyerekek magyarországi szexuális kizsákmányolására fókuszált.

A kutatásunk egyik részeként komplex beszélgetéseket folytattunk olyan fiatal férfiakkal, akiket gyermekkorukban szexuális kizsákmányolás ért. A kutatás tartalmaz továbbá egy felmérést, amely 36 olyan személy részvételével készült, akik a magyar gyerekek szociális és gyermekvédelmi ellátásának frontvonalában dolgoznak. Végül készítettünk egy alapos elemzést a magyar jogszabályi környezetről és arról, hogy az hogyan védi meg a fiúkat ezektől a szexuális bűncselekményektől.

Miért nehéz a szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást átélő fiúknak segítséget és támogatást kérni?

A négy fiatal férfi, akivel a témáról beszélgettünk, elmagyarázta, hogy a nemi szerepek és az elvárások óriási hatással voltak arra, hogyan észlelték a bántalmazást. Az olyan üzenetek, mint például, hogy a fiúknak képesnek kell lenniük arra, hogy „mindent egyedül csináljanak”, és vigyázzanak magukra, nagyon hangosak és meghatározóak voltak egész életükben. A családi titkok megőrzésére és a családi jó hírnév védelmére irányuló nyomást szintén olyan tényezőként írták le, amely megakadályozta őket abban, hogy felfedjék a bántalmazást és segítséget kérjenek.

“Ha baj van a családban, az legyen titok, családi ügy.”

~ (egy fiatal férfi, akit gyermekkorában szexuális kizsákmányolás ért)

A frontvonalon dolgozók megerősítették, hogy ezek az akadályok meggátolják a fiúkat abban, hogy beszéljenek bárkivel is a bántalmazásukról. A felmérésben résztvevők 81%-a szerint, a segítséget kereső fiúkat akadályozó fő tényezők az előre vetített megbélyegzés és szégyenérzet.

A bántalmazás gyakran biztonságosnak vélt környezetben történik, és azt olyan felnőttek követik el, akikben a gyerekek és a környezetük megbízik

A frontvonalon dolgozókat kérdeztünk arról is, hogy mi a leggyakrabban tapasztalt viszony, amely szexuálisan kizsákmányolt fiúk és az őket bántalmazó felnőttek között fennáll:

  • 44% szerint szülői vagy mostohaszülői
  • 42% szerint egyéb rokoni
  • 17% szerint tekintélyszemélyi, ide az olyan felnőttek tartoznak, akik a gyerekekre nagy befolyással bírnak pl. tanárok, vallási vezetők

A négy fiatal férfi, akikkel beszélgettünk, elmondta, hogy mindannyian olyan környezetben voltak kitéve a szexuális kizsákmányolásnak, amelyet biztonságosnak tartottak, és olyan emberek követték azt el, akikben ők és családjaik is megbíztak. Ez megnehezítette számukra a bántalmazás megértését. Elmondták, hogy ilyen keretek között a gyerekek számára az is nehézséget jelenet, hogy felismerjék ha valami nincs rendben, hogy kihasználják és kizsákmányolják őket.

“Valami kínos és kellemetlen dolognak tartottam.…
Azt hittem, a férfi csak furcsa, és kínosan viselkedik”

~ (egy fiatal férfi, akit gyermekkorában szexuális kizsákmányolás ért)

A férfi léttel kapcsolatos uralkodó hiedelmek és sztereotípiák veszélybe sodorják a fiúkat, és elhallgattatják őket

A frontvonalon dolgozók azt írták le, hogy „az a meggyőződés, hogy a fiúk erősek, nem sebezhetőek és képesek megvédeni magukat”, negatívan befolyásolja azt, hogy az áldozattá vált fiúk segítségért folyamodjanak. Egyes esetekben ez a hallgatás hozzájárul ahhoz is, hogy állandósuljon és folytatódjon az általuk átélt szexuális kizsákmányolás.

Ugyanezt a nézetet osztották a fiatal férfiak is, akik elmondták, hogy annak felismerése, hogy áldozatok, gyakran ütközik azokkal az üzenetekkel, amelyek szerint a fiúk meg tudják védeni magukat vagy tudnak gondoskodni magukról. Ez szégyenérzetet váltott ki bennünk, amit néha az elkövetők is megerősítettek és kihasználtak, annak érdekében hogy elhallgattassák és elbizonytalanítsák őket.

Egyértelmű volt, hogy a segélykérést a férfiak a gyengeség jelének tekintik:

“Fél attól, hogy mi lesz, ha kiderül, mit fognak gondolni róla. Attól tart, hogy valamiféle hátrány éri majd emiatt.”

~ Frontvonalon dolgozó.

A frontvonalban dolgozók elmondták, hogy a fiúk azon tendenciája, hogy kerülik ezeket a rendkívül nehéz témákat, megnehezítette számukra azt, hogy felismerjék ha a fiúkat szexuálisan kizsákmányolták vagy bántalmazták, és szükségük volt-e segítségre. Ennek ellenére a kitöltők azt is megértették, hogy mi ennek az oka. A kitöltő gyermekvédelmi, gyermekjóléti dolgozók elmondták, hogy előfordul, hogy a fiúk nem tudnak megbízni a felnőttekben, szégyellik magukat, vagy nem is tudják pontosan, hogy valami illegális dolgot tettek velük. 

“A fiúk kétértelmű utalásokat tesznek, és gyakran tréfálkoznak nem megfelelő dolgokkal. Emiatt nehéz eldönteni, hogy csak a határaimat tesztelik, vagy valóban segítségre van szükségük.”

~ Frontvonalon dolgozó

A történtekről való beszélés másik akadálya az volt, hogy a fiúk attól féltek, hogy mások melegnek tekintik őket, ha elárulják, hogy egy férfi szexuálisan kihasználta őket, függetlenül attól, hogy heteroszexuálisok vagy sem.

A bántalmazók gyakran manipulálják az áldozataikat

“De te is élvezted!”

~ (idézte fel egy túlélő az őt bántalmazó elkövetőtől)

Egy fiatal férfi elmesélte, hogy az elkövető gyakran használt ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket, amelyek a manipuláció egyértelmű formái. Alapvető fontosságú annak leszögezése, hogy a gyerekek soha nem adhatják beleegyezésüket a bántalmazáshoz, amelyet a felnőttek követnek el ellenük. Ennek ellenére az elkövetők gyakran megpróbálják manipulálni a gyerekeket, hogy ennek az ellenkezőjét higgyék.

Az egyik fiatal férfi elmesélte, hogy gyerekkorában nem támogató, lelkileg és érzelmileg bántalmazó és elhanyagoló családban élt – az egyetlen figyelem, amit kapott, az elkövetőtől származott. Később ismerte csak fel, hogy ki volt szolgáltatva az érzelmi köteléket létrehozó elkövető figyelmének:

“Sokszor nagyon kedves volt velem, egyszer kiskutyát is hozott.”

A fiatal férfiak, akikkel beszélgettünk, hangsúlyozták, hogy a bántalmazók lehetnek kedvesek, barátságosak, és akár példaképnek is tekinthetik őket – ez ellentétes a nyilvánosságban jelen lévő elkövetői képpel ami szerint a bántalmazók mindig szörnyetegek. A résztvevők arra is felhívták a figyelmet, hogy nem csak a szegény és kihívásokkal, nehézségekkel teli családi hátterű gyerekek vannak kitéve a szexuális kizsákmányolásnak. Az erős és támogató családi háttér – de egy család bizalmában lévő elkövető – észrevétlenül tudja megnyitni az utat a bántalmazáshoz.

Jogi válaszok a gyerekek – elősorban a fiúk – szexuális kizsákmányolására

Magyarország számos nemzetközi és regionális gyermekvédelmi okmány ratifikálásával demonstrálja elkötelezettségét a gyermekek szexuális kizsákmányolásával szembeni küzdelem iránt. Elismerésre méltó a magyar jogi környezet 2020-as fejlődése, amely szerint a gyerekeket ma már nem lehet jogilag felelősségre vonni tiltott prostitúcióé gyakorlásáért, hanem szexuális kizsákmányolás áldozataiként kell őket kezelni. Emellett 2021-ben módosult a gyerekek szexuális bántalmazását megjelenítő tartalmakkal kapcsolatos bűncselekmény tényállása is, ami egy világosabb és tágabb definíciót eredményezett, így a gyerekek nagyobb jogi védelmet élveznek az online térben is.

Mire van tehát szüksége a fiúknak Magyarországon?

Az ECPAT 2021-ben megjelent Magyarországról szóló országjelentése már feltárta hogy melyek azok a tényezők amelyek sebezhetővé teszik a gyerekeket a szexuális kizsákmányolással szemben – ide tartoznak például az állami gondozási intézményekben élő gyerekeket fenyegető kockázatok, a nem megfelelően és nem hatékonyan működő jelzőrendszer, valamint az áldozatsegítő és támogató rendszerekben rejlő kockázatok, azokban az esetekben amikor a szexuális kizsákmányolás már megtörtént.

A Fiúkról szóló Magyar Jelentés adatai megerősítik, hogy ezek a jelző és támogató rendszerek jelenleg nem működnek megfelelőek az ilyen jellegű bántalmazási és kizsákmányolási esetek kezelésére, valamint hogy a frontvonalon dolgozók úgy érzik, nincsenek felkészülve arra, hogy felismerjék és kezeljék a fiúkat érintő eseteket.

A jelentés kijelöli a fejlődéshez szükséges irányokat, lépéseket is. Ezek a lépések a következők:

  • Képzés minden frontvonalbeli dolgozó számára, beleértve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális munkásokat és a bűnüldöző szervek dolgozóit is, annak érdekében, hogy a fiúk kényelmesebb tudják érezni magukat segítségkérés közben
  • Nagyobb láthatóság és befogadó, behívó üzenetek kommunikálása az olyan szervezetek részéről, ahova a fiúk segítségért fordulhatnak
  • Azon nemi normák lebontása, amelyek gátolják a fiúkat abban, hogy ki tudják mutatni érzéseiket, érzelmeiket.

Tudj meg többet

Olvasd el: A fiúk Thaiföldön abbahagynák a szex árulását ha tudnák

Olvasd el: A fiúk Dél-Koreában nem tudják kinek mondják el ha szexuálisan bántalmazzák őket

Az ECPAT’s Global Boys Initiative-ról

Támogasd a kampányt

Kommentelj, lájkolj vagy oszd meg és segíts nekünk minél több helyre eljutni az üzenetünkkel! #ECPATBoysStudy

Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  Linkedin