How are poverty and rigid gender stereotypes placing boys in Morocco at risk of sexual exploitation?  Read the full report

Türkiye – Bilgilendirme Raporu

by ECPAT International in 2020

Türkiye, Gündüz Gözüyle Endeksi ’ne konu olan 60 ülke içerisinde, ülkenin çocukların cinsel sömürüsü ve istismarına karşılığı açısından 56,7 puanla 18. sıradadır. Türkiye’nin çocuk mültecilerin karşılaştığı çevre ve koşullara yönelik acil önlemler almaya devam etmesi ve çocukların cinsel sömürüsünün tüm biçimlerine ait verileri halka açık hale getirerek duruma özel hazırlanmış ve etkin yanıtların geliştirilebilmesine imkân vermelidir.

Available in: English, Turkish

Stay Connected. Sign Up to Receive Updates About Our Impact on Child Sexual Exploitation