Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! Read the story

Türkiye – Ülke Degerlendirmesi

by ECPAT International in 2020

ECPAT Ülke Değerlendirmeleri her şeyden önce, kamuya açık mevcut bütün bilgileri toplayarak bir ülkede SÇS’nin tüm türlerine ait kapsamlı bir özet halinde sunan bir masa başı araştırmasıdır. Dolayısıyla herhangi yeni birincil veri içermemektedir. Ülke Değerlendirmeleri aynı zamanda SÇS’yi ortadan kaldırmak adına hazırlanan eylemlerin –çocukların katılımı da dâhil olmak üzere – uygulanması noktasındaki kazanımlar ve zorluklara yönelik bir değerlendirme de sunmaktadır.

Available in: English, Turkish